Ekotop, s.r.o.

Spoločnosť Ekotop, s.r.o. podniká predovšetkým v oblasti energetických certifikácií budov, tepelno-technických posúdení a projekčnej činnosti.

 

Energetické certifikáty:

Pracovníci spoločnosti sa podieľali na vypracovaní viac ako 1000 energetických certifikátov. V sekcii referencie si môžete pozrieť vybrané typy budov.
Energetické certifikáty vypracovávame s celoslovenskou pôsobnosťou a garanciou výhodnej ceny. Certifikáty vyhotovíme do 5 pracovných dní.

Tepelno-technické posúdenia:

K projektu na stavebné povolenie budete potrebovať tepelno-technický posudok, ktorý vám vypracujeme za zvýhodnenú cenu a v súlade s platnou legislatívou. Je dôležité aby sme už v projektovej fáze zadefinovali podmienky, ktoré eliminujú tepelné mosty v objekte, zabránia vzniku plesní na vnútorných povrchoch a tiež nadmernému hromadeniu kondenzovanej vodnej pary v konštrukcií.

Projekčná činnosť

Projektové dokumentácie spracovávame v rôznych stupňoch a súčasťou projektu sú rôzne profesie ako statika, elektroinštalácia, zdravotechnika a iné.